RFC 02 FAST

Za 30 dní budete mať nové vysielanie!

Navrhneme Vám nový formát programu, upravíme Váš programový clock, vyčistíme Vašu hudobnú databázu, navrhneme zvukový design…

Rýchle riešenie ako oživiť Vašu produkciu, oprášiť rozloženie skladieb v hodine, vyčisť Vašu hudobnú databázu. V tomto balíku taktiež vytvoríme novú zvukovú grafiku, nastavíme a zaškolíme moderátorské vstupy a zlepšíme celkový tok Vášho programu. Vytvoríme Vám taký formát, aby ste urobili prvý krok pre nové dominantné postavenie na trhu.

Ako na to?

Vypočujeme si kompletne Vaše vysielanie. Následne po analýze súčasného stavu a pozície na trhu predložíme manažmentu rádia kompletnú koncepciu nového vysielacieho programu. Dvaja naši konzultanti budú počas jedného mesiaca pracovať pre Vaše rádio, ktorí strávia u Vás minimálne 15 dní. Ostatné dni pracujú v štúdiu alebo u externých dodávateľov. Budeme Vašich pracovníkov zaškoľovať do toho, ako bude zostavený Váš budúci programový clock. Najskôr s Vašim hudobným dramaturgom urobíme kategorizáciu hudby a nastavíme priority. Potom zostavíme všetky nové programové clocky v „širokom“ Prime Time (06:00-22:00). Vyberieme korporátny hlas a pripravíme nový zvukový design.

Určíme rozloženie zvukovej grafiky do clocku. Zaškolíme moderátorov ako správne používať novú zvukovú grafiku. Urobíme Air Check s každým moderátorom, vyčistíme všetky chyby a jeho návyky. Raz za týždeň sa naši konzultanti stretnú s manažérmi rádia, aby reportovali o dianí a výsledkoch z predchádzajúcich dní a informovali o pláne na ďalší týždeň. Operatívne problémy sa riešia každý deň tak, aby o 30 dní Vaše rádio hralo o poznanie sviežo. Podmienkou je vyhovujúce softvérové vybavenie vysielania a súčinnosť každého pracovníka rádia tak, aby bolo naformátovanie prevedené správne.

Kedy je potrebné využiť náš produkt 02 FAST?

Ak máte potrebu urobiť zmenu, lebo stále prestupujete na jednom mieste, ale najmä v prípadoch:

  • náhleho poklesu alebo výkyvu počtu poslucháčov
  • na Váš trh prišiel nový konkurent
  • práve ste kúpili stanicu
  • potrebujete mierny formátový posun
  • máte nových moderátorov
  • rebrandujete stanicu