RFC extra

Vyhľadanie FM frekvencií

Pre vytvorenie FM siete je potrebné zvoliť stratégiu kontinuálneho dokrývania zvoleného územia. Vypracujeme analýzu pokrytia rozhlasovým signálom, navrhneme strategické miesta pre dokrytie, vyhľadáme voľné frekvencie a poskytneme súčinnosť pri medzinárodnej koordinácii. Kontaktujte nás.